Productes < Tornar

Paques

Qualitat:
Excel·lent
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 700 / 800 kg/paca

Lligades amb:
Corda
Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): > 20%
Humitat: < 14%
FAD: < 30%
FND: < 40%
VRF: >150

Qualitat:
Extra
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 700/ 800 kg/paca

Lligades amb:
Corda
Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): > 18%
Humitat: < 14%
FAD: < 32%
FND: < 41%
VRF: >140

Qualitat:
Primera
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 750 kg/paca

Lligades amb:
Corda
Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): > 16,5%
Humitat: < 14%
FAD: < 35%
FND: < 44%
VRF: >130

Qualitat:
Estàndard
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 700 kg/paca

Lligades amb:
Corda
Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): < 16,5%
Humitat: < 14%
FAD:  > 35%
FND:  > 44%
VRF:  < 130

Qualitat:
Primera
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 600 kg / paca

Lligades amb:
Corda
Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): 15%
Fibra Bruta (s.s.s): < 35%
Humitat: < 14%

Qualitat:
Primera
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 600 kg/paca

Lligades amb:
Corda
Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): 12%
Fibra Bruta (s.s.s): < 35%
Humitat: < 14%

Qualitat:
Primera
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 600 kg/paca

Lligades amb:
Filferro
Anàlisis:

Proteïna (s.s.s):  10%
Humitat: < 14%

Observacions:

Barreja de palla i alfals.

Qualitat:
Primera
Mesures:

Longitud: 2.200 mm / 2.400 mm
Ample: 1.100 mm
Alt: 0,800 mm

Pes aprox: 600 kg/paca

Lligades amb:
Filferro
Matèria:

Blat i  ordi

Pellet

Qualitat:
Primera
Mesures:

Diàmetre: 6/7 mm

Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): >16%
Fibra Bruta (s.s.s): < 33%
Humitat: < 10%

Ingredients:

· Alfals

· Herba que es pot reproduir en el cultiu de l’alfals.

Qualitat:
Estàndard
Mesures:

Diàmetre: 6/7 mm

Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): >14%
Fibra Bruta (s.s.s): < 33%
Humitat: < 10%

Ingredients:

· Alfalfa

· Herba que es pot reproduir en el cultiu de l’alfals.

Qualitat:
Primera
Mesures:

Diàmetre: 6/7 mm

Anàlisis:

Proteïna (s.s.s): 12%
Fibra Bruta (s.s.s): < 35%
Humitat: < 10%

Ingredientes:

· Ray-gras

· Festuca

· Graminies i altres herbes que es poden reproduir-se en el cultiu de l’alfals.

· Alfals